Абсорбционни агрегати на пара с двойно действие

Абсорбционни агрегати на пара с двойно действие

Описание

Характеристики

  • Осемнайсет размера с номинални охладителни мощности от 345 дo 4652 kW.
  • Абсорбционните чилъри 16NK са предназначени за охлаждане, с наличие на пара с ниско налягане като отпадна топлина.
  • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическото натоварване, свързано с абсорбционния чилър е минимално.
  • Безопасен за озона и без съдържание на хлорофлуоровъглерод.
  • Системата за самодиагностика следи условията на работа, прогнозира информация на чилъра и поддържа стабилни параметри на работата.
  • Високотехнологична, високо прецизна система за управление.
  • Абсорбционна помпа с инверторно управление за ефективна енергоспестяваща експлоатация.
  • Високоефективната система за вакуумиране поддържа ефективността на агрегата и минимизира изискванията за поддръжка.
  • Водещата технология на защитните устройства гарантира подобрена експлоатационна безопасност.