Абсорбционни агрегати с двойно действие / нагреватели с директно изгаряне

Абсорбционни агрегати с двойно действие / нагреватели с директно изгаряне

Описание

Характеристики

  • Двайсет и три размера с номинални охладителни мощности от 352 дo 5274 kW и отоплителни мощности от 268 дo 4026 kW.
  • Отлични за понижаване на пиковото натоварване по време на периоди на високо енергийно потребление.
  • Позволява диверсификация на изискванията за критично охлаждане. Овладява критичните натоварвания с минимална консумирана електрическа мощност.
  • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическото натоварване, свързано с абсорбционния чилър е минимално.
  • Безопасен за озона и без съдържание на хлорофлуоровъглерод.
  • Намалени нива на шум и вибрации. Абсорбционните чилъри не работят с големи двигатели на помпите, което води до безшумна работа без вибрации.
  • Системата за самодиагностика следи условията на работа, прогнозира информация на чилъра и поддържа стабилни параметри на работата.
  • Високотехнологична, високо прецизна система за управление.
  • Абсорбционна помпа с инверторно управление за ефективна енергоспестяваща експлоатация.
  • Водещата технология на защитните устройства гарантира подобрена експлоатационна безопасност.