Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане с винтови компресори

Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане с винтови компресори

Описание

Характеристики

 • Седемнадесет размера с номинални охладителни мощности от 287 до 1302 kW.
 • Система за управление Pro-Dialog Plus за оптимизация на ефективността на кръга на хладилния агент.
 • Хладилен агент HFV-134a, който не уврежда озоновия слой, доказан, нетоксичен, невъзпламеним.
 • Оборудван с винтови компресори за изключително тиха работа и ниски нива на вибрация.
 • Управлението е напълно автоматично и включва самодиагностика.
 • Два независими кръга на хладилния агент.
 • Концепция с много компресори.
 • Стартер от серията звезда/триъгълник, ограничаващ пусковия ток при (30HXC 080-190).
 • Лесен монтаж – компактен дизайн, подходящ за стандартен отвор на врата.
 • Доставя се напълно окомплектован за лесен монтаж. Без допълнителни контролни механизми, таймери, стартери или други компоненти за монтаж.
 • Една точка на електрозахранването (от 30HXC 080 до 190) и по една точка за кръг (от 30HXC 200 до 375).
 • Лесно техническо обслужване: изпарител и кондензатор с възможност за механично почистване, двойни винтови компресори с минимално рутинно техническо обслужване.
 • Наличната опция за много ниска температура за част от типоразмерите позволява постигане на температури на изходящата вода до -10OC.