УНИВЕРСАЛНО ТЯЛО ЗА СКРИТ КАНАЛЕН МОНТАЖ | FX4CS/38EYX

УНИВЕРСАЛНО ТЯЛО ЗА СКРИТ КАНАЛЕН МОНТАЖ | FX4CS/38EYX

Подходящ за всички приложения в малки търговски
сгради.

Код: FX4CS Категория:

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ

✓ Изключителна гъвкавост при монтажа: вътрешното тяло
може да се монтира в три позиции с оглед на въздушния
поток (нагоре, надолу или хоризонтално).
✓ Двупътните вентили на хладилния агент са с леснодостъпни
портове за изпитване на налягането за стартиране и
поддръжка.
✓ Термопомпен цикъл с четирипътен вентил и електронна
система на управление за оптимално обезскрежаване.
✓ Стандартно оборудвани с пресостати високо и ниско
налягане.
✓ Компресорите на външното тяло са херметически запечатани
срещу замърсяване, за да се гарантира дълъг жизнен цикъл и
надеждност.