Aquasmart Evolution с New Touch Pilot System Manager

Aquasmart Evolution с New Touch Pilot System Manager

Описание

Характеристики

  • Системата Aquasmart Evolution осигурява значителни икономии на енергия, комбинирани с оптимизиран комфорт на потребителя чрез управление на зоните в сградата, заетостта и температурите в помещенията, съобразно с нуждите.
  • Модулните вентилаторни конвектори могат да бъдат организирани в до 32 зони, за оптимизиране на сградното управление, в съответствие с изискванията на отделните зони и в съответствие с условията на проекта на сградата.
  • Touch Pilot System Manager – управляващият потребителски интерфейс на сградата – е проектиран да улесни използването и позволява бърз достъп за управление и конфигуриране на работата на системата, с цел увеличаване на енергийните спестявания и условията на комфорт.
  • Елементите на системата са оборудвани с управления на комуникацията, позволяващи на системния мениджър да комуникира и да получавава обратна информация за нуждите на потребителите и работата. Въз основа на изискванията на системата, системният мениджър координира режимите на отопление и охлаждане, за максимален комфорт и оптимална консумация на енергия, при спазване на параметрите на комфорт и графиците на заетост в отделните зони на сградата.
  • Системата Aquasmart предлага достъпна ОВК система за управление на сградата, с възможности, които обикновено се предлагат само в по-скъпите решения и изискват допълнително програмиране за отделните сгради.