Стайни вентилаторни конвектори 42N

Стайни вентилаторни конвектори 42N

Код: 42N Категория:

Описание

Характеристики

  • Единайсет размера за 2-тръбни, 2-тръбни с превключване или 4-тръбни системи, с диапазон на дебита на въздуха от 35 до 422 л/с, диапазон на охладителната мощност от 0.8 дo 6.4 kW, и диапазон на отоплителнaта мощност от 1.1 дo 9.5 kW.
  • Моделът 42N_S се предлага с ново поколение променливотоков двигател с три или пет скорости.
  • Моделът 42N_E се предлага с променливо-скоростен безколекторен двигател (EC) с ниска енергийна консумация.
  • Два типа вентилатори, тангенциален вентилатор за свръх-ниско ниво на шум и центробежен вентилатор за съвместимост със системи за високовъздухоразпределение.
  • Нисък хидравличен пад на налягане с монтиран вентил.
  • Моделите LEC повишават ефективността на тялото, предлагайки намалени разходи за енергия, повишен комфорт, максимална гъвкавост и удължен експлоатационен живот.