ЛИДЕРИ В ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

От самото начало, Carrier е лидер в зелените технологии. Не просто за това, че Carrier създава изцяло нови и иновативни продукти, а и защото Carrier поставя стандарти за отговорност към околната среда.

От 1994 Carrier е лидер в поетапното спиране на разпространението на озоно-разрушаващи хладилни агенти, като същевременно въвежда множество високоефективни системи за отопление, охлаждане и климатизация. Опазването на околната среда и защитата на изчерпаемите природни ресурси са наша основна цел и Carrier се стреми да запази разумен баланс между комфорта, който създаваме днес, и света, в който ще живеем утре.

 • АНГАЖИМЕНТ

  Зелените продукти се създават от зелени компании. В Carrier грижата за околната среда е основна ценност, която ежедневно намира отражение в нашите продукти, услуги и дейности, както и в културата на цялата компания. Програмата на Carrier за околната среда, здравето и безопасността е в действие вече повече от 20 години. По този начин Carrier реализира резултати като намаляване на емисиите на парникови газове с 35 процента и на потреблението на вода с 27 процента за периода от 2006 до 2011 г. Три от заводите на Carrier са сертифицирани от U.S. Green Building Council® в съответствие с изискванията на системата LEED®.

  ПОДОБРЕНИЯ

  Чрез иновации в проектирането и производството Carrier подобрява процесите, продуктите и услугите си и по този начин спомага за подобряване на ежедневието на хората. Думата “подобряване” представя увереността на Carrier в постоянното усъвършенстване на продуктите и услугите за повече комфорт с минимално въздействие върху околната среда.

 • ИНОВАЦИЯ

  Продуктите на Carrier преобразуват енергията в полезно действие. Carrier инвестира в проучване и разработка на продукти, които изразходват по-малко ресурси и отделят по-малко емисии. В почти всяка категория Carrier предлага водещи, енергийноефективни решения на своите клиенти. Carrier продължава да инвестира в проучване и разработване, прилагайки най-новите иновации, за да създаде още по-устойчиви решения.

  ЛИДЕРСТВО

  От създаването си до днес Carrier е лидер в зелените технологии.
  Със създаването на съвременната климатизация Carrier поставя
  стандартите в създадената от компанията индустрия.
  Уилис Кериър е пионер на устойчивото развитие. Използвайки
  прецизни процеси на охлаждане, неговото изобретение позволява на множество индустрии да ограничат загубите и да съхраняват ресурсите за бъдещите поколения. Днес опазването на околната среда и на изчерпаемите природни ресурси остава водещ принцип в бизнеса на Carrier.