Индустриални

Продукт Име Код Описание
Термопомпени агрегати 30XWH Термопомпени агрегати 30XWH 30XWH
Характеристики двадесет размера със стандартна ефективност, с номинални охладителни мощности от 273 …
36XB 36XB 36XB
Характеристики Хибридният терминал 36XB комбинира предимствата, както на охлаждащите греди, така и н…
Вентилаторни конвектори тип касета 42GW Вентилаторни конвектори тип касета 42GW 42GW
Характеристики Шест размера с вградени, фабрично монтирани, охладителни и отоплителни серпентини, 2-…
Стайни вентилаторни конвектори 42N Стайни вентилаторни конвектори 42N 42N
Характеристики Единайсет размера за 2-тръбни, 2-тръбни с превключване или 4-тръбни системи, с диапаз…
Hydronic Ducted Fan Coil Units 42NH_NEW Hydronic Ducted Fan Coil Units 42NH_NEW 42NH_NEW
Features Available in different sizes with 2-pipe, 2-pipe plus electric heater or 4-pipe coils, with…
Вентилаторни конвектори за канален монтаж 42EM Вентилаторни конвектори за канален монтаж 42EM 42EM
Характеристики Различни размери с 2-тръбни или 2-тръбни с електрически нагревател и 4-тръбни топлооб…
Вентилаторни конвектори за канален монтаж 42DW Вентилаторни конвектори за канален монтаж 42DW 42DW
Характеристики Предлага се в четири размера с 2-тръбни или 2-тръбни с електрически нагревател и 4-тр…
Модули за индивидуален комфорт 42BJ Модули за индивидуален комфорт 42BJ 42BJ
Характеристики Tри размера с 2-тръбни, 2-тръбни плюс електрически нагревател или 4-тръбни топлообмен…
Модули за обработка на въздуха 42GM Модули за обработка на въздуха 42GM 42GM
Характеристики Един размер с 2-тръбни плюс електрически нагревател или 4-тръбни топлообменници, с въ…
Модули за обработка на въздуха 42GR Модули за обработка на въздуха 42GR 42GR
Характеристики Два размера с 2-тръбни плюс електрически нагревател или 4-тръбни топлообменници, с ди…
Moduboot Въздушни Дифузори 35BD-SR Moduboot Въздушни Дифузори 35BD-SR 35BD-SR
Характеристики Линейни дифузори с висока разпръсквателна способност, специално предназначени за свър…
Климатична камера 39HQ Климатична камера 39HQ 39HQ
Характеристики Airovision е модулна конструкция, която може да бъде напълно персонализиранa, за да о…
Климатична камера 39SQ Климатична камера 39SQ 39SQ
Характеристики Ново поколение стандартизирани климатични камери за жилищни и търговски приложения. Р…
Камери за пресен въздух с енергийна рекуперация 39SQC/R/P Камери за пресен въздух с енергийна рекуперация 39SQC/R/P 39SQC/R/P
Характеристики Три версии в девет размера с въздушни дебити от 0,2 дo 8,4 m3/s (от 700 дo 30000m3/h)…
Кондензаторни блокове с въздушно охлаждане Кондензаторни блокове с въздушно охлаждане 38RBS
Характеристики Единадесет размера с номинални охладителни мощности от 40 до 162 kW. Агрегатите са сн…
Покривни климатични централи за охлаждане и отопление с газ Покривни климатични централи за охлаждане и отопление с газ 48/50 UA/UH
Характеристики Седем размера с номинални охладителни мощности от 44 дo 109 kW и номинални отоплителн…
Компактни централи за охлаждане Компактни централи за охлаждане 50TZ
Характеристики Три размера с номинални охладителни мощности от 14,8 дo 22.7 kW. Централите се състоя…
Компактни термопомпени централи Компактни термопомпени централи 50YZ
Характеристики Три размера с номинални охладителни мощности от 14,3 дo 22,2 kW и номинални отоплител…
Вертикални термопомпени централи въздух-въздух Вертикални термопомпени централи въздух-въздух 50PZ
Характеристики Девет размера с номинални охладителни мощности от 13.4 дo 72.6 kW и номинални отоплит…
Подсказка HDB контролер  
Характеристики Контролерът HDB е микропроцесорно базиран контролер, проектиран да управлява и оптими…
Цифров контролер за комуникация (NTC) на вентилаторни конвектори Цифров контролер за комуникация (NTC) на вентилаторни конвектори  
Carrier предлага един от най-усъвършенстваните и цялостни комуникиращи контролери за гамата хидравли…
Control Solutions Control Solutions  
Features New range of communicating controllers (BACnet & LON) for hydronic terminals ranges (42…
Aquasmart Evolution с New Touch Pilot System Manager Aquasmart Evolution с New Touch Pilot System Manager  
Характеристики Системата Aquasmart Evolution осигурява значителни икономии на енергия, комбинирани с…
Абсорбционни агрегати с двойно действие / нагреватели с директно изгаряне Абсорбционни агрегати с двойно действие / нагреватели с директно изгаряне 16DJ
Характеристики Двайсет и три размера с номинални охладителни мощности от 352 дo 5274 kW и отоплителн…
Абсорбционни агрегати на пара с двойно действие Абсорбционни агрегати на пара с двойно действие 16NK
Характеристики Осемнайсет размера с номинални охладителни мощности от 345 дo 4652 kW. Абсорбционните…
Абсорбционни агрегати на пара с единично действие Абсорбционни агрегати на пара с единично действие 16TJ
Характеристики Петнайсет размера с номинални охладителни мощности от 352 дo 2461 kW. Предназначени з…
Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие  
Характеристики Двадесет и един размера с номинални охладителни мощности от 90 до 4000 kW. Предназнач…
Центробежни водоохлаждащи агрегати Центробежни водоохлаждащи агрегати 19XR / 19XRV
Характеристики Номинални охладителни мощности от 1000 дo 5300 kW. Комбинирани възможности – пъ…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул 30RB 008-015
Характеристики Три размера с номинални охладителни мощности от 8 до 14 kW. Водоохлаждащи агрегати Aq…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 30RB 017-040
Характеристики Четири размера с номинални охладителни мощности от 16,4 дo 41,4 kW. Новото поколение …
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул 30RB 162-802
Характеристики Пет размера (от 162 до 262) с пластинчат топлообменник и шестнадесет размера (от 162 …
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул 30RBM / 30RBP
Характеристики Дванадесет размера с номинални охладителни мощности от 164 до 528 kW. Водоохлаждащи а…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 30RBS 039-160
Характеристики Единайсет размера с номинални охладителни мощности от 40 дo 156 kW. Включва последнит…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане за вътрешен монтаж Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане за вътрешен монтаж 30RBY 017-033
Характеристики Четири размера с номинални охладителни мощности от 16 дo 32 kW. Включва последните те…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 30XA
Характеристики Двайсет размера с номинални охладителни мощности от 267 дo 1682 kW. Предлага се в две…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 30XAS
Характеристики Пет размера с номинални охладителни мощности от 232 дo 486 kW. Предлага се в две верс…
Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 30XAV
Характеристики Предназначени за търговски и промишлени приложения. Високоефективна работа, предостав…
Високоефективни чилъри с винтови компресори Високоефективни чилъри с винтови компресори 23XRV
Характеристики Гамата 23XRV Evergreen предлага по-добри решения с рекордни мощности от 970 дo 1880 k…
Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане / без кондензатор и с вграден хидравличен модул Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане / без кондензатор и с вграден хидравличен модул 30RW / 30RWA
Характеристики Деветнайсет размера с номинални охладителни мощности от 20 дo 315 kW. Нови охлаждащи …
Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане  
Характеристики Единадесет размера с номинални мощности от 23 до 95 kW и изключително високи стойност…
Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане с винтови компресори Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане с винтови компресори 30HXC
Характеристики Седемнадесет размера с номинални охладителни мощности от 287 до 1302 kW. Система за у…
Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане 30XW-V
Характеристики Девет размера за търговски и промишлени приложения с номинални охладителни мощности о…
Термопомпена отоплителна система въздух-вода Термопомпена отоплителна система въздух-вода 38AW / 80AW
Характеристики Осем размера с номинални отоплителни мощности от 5 дo 15 kW и номинални охладителни м…
Реверсивни термопомпи въздух-вода Реверсивни термопомпи въздух-вода 30AWH
Характеристики Две версии със или без хидравличен модул в пет размера с номинални охладителни мощнос…
Air to Water Heat Pump for space heating and sanitary hot water production Air to Water Heat Pump for space heating and sanitary hot water production 30AWH_Hi Temperature
Features Suitable for replacing a conventional boiler Compact split system for easy installation and…
Термопомпена отоплителна система Термопомпена отоплителна система 80HMA
Характеристики Пет размера с номинални охладителни мощности от 4 дo 20 kW и номинални отоплителни мо…
Термопомпени агрегати въздух-вода с висока температура на водата Термопомпени агрегати въздух-вода с висока температура на водата 61AF 014-019
Характеристики Два размера с номинални отоплителни мощности от 14 дo 19 kW. Ниски шумови нива и изкл…
Термопомпени агрегати въздух-вода с висока температура на водата Термопомпени агрегати въздух-вода с висока температура на водата 61AF 022-105
Характеристики Седем размера с номинални отоплителни мощности от 21 дo 102 kW. Телата са сертифицира…
Термопомпи въздух-вода Термопомпи въздух-вода 30RQ 017-040
Характеристики Четири размера с номинални охладителни мощности от 5 дo 39,8 kW и номинални отоплител…
Термопомпи въздух-вода за вентил монтаж Термопомпи въздух-вода за вентил монтаж 30RQY 017-040
Характеристики Четири размера с номинални охладителни мощности от 15 дo 42 kW и номинални отоплителн…
Термопомпи въздух-вода Термопомпи въздух-вода 30RQS 039-160
Характеристики Дванайсет размера с номинални охладителни мощности от 38 дo 149 kW и номинални отопли…
Термопомпи въздух-вода за вътрешен монтаж Термопомпи въздух-вода за вътрешен монтаж 30RQSY 039-160
Характеристики Дванайсет размера с номинални охладителни мощности от 37 дo 147 kW и номинални отопли…
Термопомпи въздух-вода с вграден хидравличен модул Термопомпи въздух-вода с вграден хидравличен модул 30RQ 182-522
Характеристики Единайсет размера с номинални охладителни мощности от 177 дo 470 kW и номинални отопл…
Термопомпи въздух-вода с вграден хидравличен модул Термопомпи въздух-вода с вграден хидравличен модул 30RQM/30RQP
Features The new heat pump generation Aquasnap features two new versions: The Aquasnap (30RQM) versi…
30CWH – HYDRIA 30CWH – HYDRIA 30CWH – HYDRIA
For Domestic Hot Water Production
30CWH_M – HYDRIA PLUS 30CWH_M – HYDRIA PLUS 30CWH_M
For Sanitary Hot Water
30CWH_M – DIRECT HEATING 30CWH_M – DIRECT HEATING  
For Sanitary Hot Water Production (Commercial applications)
30CWH_SWP - POSEIDON 30CWH_SWP - POSEIDON 30CWH_SWP - POSEIDON
For Pool Heating (Residential and Light Commercial) applications
Термопомпени агрегати вода-вода 61WG Термопомпени агрегати вода-вода 61WG 61WG
Характеристики Единайсет размера с номинални отоплителни мощности от 29 дo 117 kW. Оптимизирани за о…
Термопомпени системи вода-вода 30XWHV Термопомпени системи вода-вода 30XWHV 30XWHV
Характеристики Девет размера за търговски и промишлени приложения с номинални охладителни мощности о…