Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие

Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие

Описание

Характеристики

 • Двадесет и един размера с номинални охладителни мощности от 90 до 4000 kW.
 • Предназначен да осигурява охладена вода от източници на отпадна топлина, генерирани от промишлени процеси и системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
 • Позволява диверсификация на изискванията за критично охлаждане. Критичните натоварвания на системата за охлаждане са овладени с минимална консумирана мощност при използване на източниците на топла вода, които са налични на място.
 • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическата консумация, свързана с абсорбционния чилър, е минимална в сравнение с чилър с електрическо задвижване.
 • Изискванията за охлаждане са удовлетворени без използване на хладилни агенти.
 • Свежда до минимум ефекта на глобалното затопляне, като намалява в значителна степен потреблението на енергия и елиминира генерирането на парникови газове.
 • Намалени нива на шум и вибрации. Абсорбционният чилър не работи с голям двигател-компресор, което води до безшумна и безпроблемна работа.
 • Компактен. Високата ефективност на тези чилъри спомага за намаляване на необходимото пространство за монтаж.
 • Системата за самодиагностика следи условията на работа, прогнозира информация на чилъра и поддържа стабилни параметри на работата.
 • Високотехнологична и високопрецизна система за управление.
 • Абсорбционна помпа с инверторно управление (предлага се като опция) за ефективна енергоспестяваща експлоатация.
 • Високоефективната система за вакуумиране поддържа ефективността на агрегата и свежда до минимум изискванията за поддръжка.
 • Водещата технология на защитните устройства гарантира подобрена експлоатационна безопасност.