Абсорбционни агрегати на пара с единично действие

Абсорбционни агрегати на пара с единично действие

Описание

Характеристики

  • Петнайсет размера с номинални охладителни мощности от 352 дo 2461 kW.
  • Предназначени за охлаждане с наличие на пара с ниско налягане като отпадна топлина.
  • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическото натоварване, свързано с абсорбционния чилър е минимално, в сравнение с чилър с електрическо задвижване.
  • Безопасен за озона и без съдържание на хлорофлуоровъглерод. Изискванията за охлаждане са удовлетворени без хладилни агенти с хлор.
  • Системата за самодиагностика следи условията на работа, прогнозира информация на чилъра и поддържа стабилни параметри на работата.
  • Високотехнологична високо прецизна система за управление.
  • Абсорбционна помпа с инверторно управление (предлага се като опция) за ефективна енергоспестяваща експлоатация.
  • Високоефективната система за вакуумиране поддържа ефективността на агрегата и минимизира изискванията за поддръжка.
  • Водещата технология на защитните устройства гарантира подобрена експлоатационна безопасност.