Центробежни водоохлаждащи агрегати

Центробежни водоохлаждащи агрегати

Описание

Характеристики

  • Номинални охладителни мощности от 1000 дo 5300 kW.
  • Комбинирани възможности – пълна гама компресори и топлообменници, предназначени да осигуряват оптималната комбинация от машинни елементи, независимо от спецификациите за мощност, подемност и ефективност.
  • Херметичен компресор – елиминира рисковете от теч от уплътнението на оста на двигателя на компресора, при отворен компресор.
  • Едностепенен компресор със специални характеристики – аеродинамични контури на лопатките, регулируеми входни направляващи лопатки и подвижни дифузори за по-добра надеждност на агрегата и работна ефективност на компресора при частично и пълно натоварване.
  • Възможност за променлива скорост на компресора – подобрена ефективност при частично натоварване и електрическа ефективност.
  • Топлообменници, сертифицирани съгласно Европейския регламент за съдове под налягане (PED).