36XB

36XB

Описание

Характеристики

  • Хибридният терминал 36XB комбинира предимствата, както на охлаждащите греди, така и на вентилаторните конвектори: енергийна ефективност, високи нива на комфорт, изключително ниски нива на шум и високо качество на въздуха в помещенията.
  • Профилът с малка височина (<200 мм) на агрегата улеснява монтажа в помещения с нисък таван и осигурява по-голямо пространство при проекти по ремонт и освежаване.
  • Агрегатът може да се приспособява според оформлението на тавана на съответното помещение, цветовите схеми и дизайна на решетката за обратен въздух.
  • За разлика от конвенционалните охлаждащи греди, хибридният терминал 36XB на Carrier е снабден с ваничка за събиране на конденза стандартно. Дори охлаждащият конвектор да е снабден с охладена вода при 6OC, няма опасност кондензът да потече в работното помещение.
  • Тялото има 4-пътен вентил, позволяващ свързване на конвектора с водна система с 4 тръби, така че да се осигури или охлаждане, или отопление, според необходимостта.
  • В случай на необходимост хибридният терминал 36XB на Carrier може да се поръча допълнителен филтър за обратния въздух от помещението – от G3 до F5. Този филтър може лесно да се обслужва при почистване/подмяна без да се засяга тялото или тавана.