HDB контролер

HDB контролер

Описание

Характеристики

  • Контролерът HDB е микропроцесорно базиран контролер, проектиран да управлява и оптимизира работата на хидравлични модулни вентилаторни конвектори.
  • Фабрично монтиран върху модулен вентилаторен конвектор – Контролерът е фабрично монтиран върху вентилаторния конвектор; също така, блокът е тестван в завода. В резултат на това инсталирането на обекта е изключително просто.
  • Лесно групиране – като опция, HDB управлението може да бъде оборудвано с табло за групиране, което се използва за свързване на до 15 устройсва с шина. Всички устройства, свързани заедно, ще работят при същите условия.
  • Управление на въздухоразпределителното крило – За модулните вентилаторни конвектори, оборудвани с моторизирани въздухоразпределителни крила, HDB управлява положението на крилото, съгласно настройката на потребителя или в „суинг” режим.
  • Външен контакт – управлението има вход, който може да се използва за дистанционно конфигуриране на тялото в икономичен режим.
  • Графици – Ако тялото се използва с инфрачервен потребителски интерфейс, неговото време на работа може да бъде планирано ежедневно. Възможно е програмиране на три времена на пуск и три времена на спиране.
  • Таймер – Ако тялото се използва с инфрачервен потребителски интерфейс, то може да работи в продължение на предварително зададен период от време, преди да премине към икономичен режим или да изключи.